Ana Sayfa  /  URVETÜ'L VUSKA  /  Dergi ve Metodu / Urvetü'l Vuska
  • Facebook da Paylaş
Dergi ve Metodu / Urvetü'l Vuska
  • 18-02-2015
  • 0 yorum
  • 2049 okunma
Dergi genelde Doğu halklarına özellikle de İslam halklarına karşı yöneltilen batıl ithamlara karşılık vererek, bu halkların durumundan, yaşantısından habersiz olan ve bu konuda en ufak deneyimi olmayan kimselerle mücadele eder.

Dergi, Doğululara ihmalleri yüzünden gerileyip çöktükleri sorumluluklarını gücü yettiğince açıklayacak; yitirilenleri telâfi etmek ve gelmesi muhtemel olan belalardan korunmak için ne gibi yollar izlemeleri gerektiğini gösterecektir.

Bu çerçevede hastalıkların ve hastalık nedenlerinin temelleri hakkında araştırmalar yapacak, do­ğuluları ihmalkarlığa iten tarafları, onları körü kö­rüne iş yapmaya, karanlık ve girift yollara sapmaya sevkeden güdüleri, faktörleri irdeleyecektir. Zira halkların çoğu, girdikleri yolda rehbersiz kalmakta ve başlarına gelebilecek tehlikelerden habersiz yü­rümektedir.

Dergi, kafalara beklenen kurtuluş ve özgürlük noktasına ulaşmak için öyle olağanüstü büyük ve uzun bir yolun aşılmasına gerek olmadığını anlata­caktır; zira bu yolu, böylesine uzun görmek azimet­leri kıracak, düşünceleri yıpratacaktır. Esas olan ve istenen bu daireyi gücü içinde tasavvur edip sadece ona bir an bakabilmek ve bir kaç kısa adım atmak­tır.

Felaketleri önleyebilmek amacıyla bir güç ola­rak ortaya çıkmak düşünüldüğünde geçmiş Doğu büyüklerinin bir takım temel prensiplerine sarılmak gerekir. Avrupa’nın en güçlü devleti de bu prensiplere sarılmaktadır. Gücü elde etmek için, bazı Av­rupa ülkelerinin yaptığı gibi araçlar ve izlenen yol­ların bir araya gelmesi zaruri değildir. İşin başın­da olan Doğulunun, sonunda olan Batılının aldığı ta­vır ve konuma girmeye çalışması yanlıştır. Hatta bu­nu aklından bile geçirmemelidir. Geçmişte bu çar­pıklığa tanık olabilecek tipler bulunabilir; üstteki çarpıklığa düşen kimseler halkının yükünü ağırlaş­tırmış ve onu çok fena hallere sokmuşlardır.

Dergi, siyasi ilişkiler ve bağlantılarda, zati ve kazanılmış güçlerde denge unsurunun varlığının esas olduğunu ifade eder. Dengenin yitirilmesi, güçlünün zayıfı ezmesinden başka bir şeye yol açmayacaktır. Güçlüler çeşitli güzel kılıklara girerek, zayıf halk­ları onlar farkına dahi varmaksızın sömüreceklerdir.

Dergi genelde Doğu halklarına özellikle de İs­lam halklarına karşı yöneltilen batıl ithamlara kar­şılık vererek, bu halkların durumundan, yaşantısın­dan habersiz olan ve bu konuda en ufak deneyimi olmayan kimselerle mücadele eder. Müslümanların, geçmiş nesillerin koyduğu prensiplere bağlı kaldıkça medeniyet seviyesine ulaşamayacaklarını söyle­yen kimselerin bu yersiz iddialarını çürütür. Doğu­lulara, onları ilgilendiren genel siyasi olayları ve siyasetçilerin aralarında konuştukları şeylerden doğru ve sabit olanları haber vermekte gevşek davran­maz.

Genel programında tüm halklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesini, insanlar arasında yakınlığın yer etmesini ve ortak çıkarların teyidim hedef alır. Doğuluların haklarını çiğnemeyen, onlara baskı ve zulmü amaçlamayan sağlıklı siyasetleri destekler.

Bunlarla birlikte Dergi, kendisine çağıran ve onu savunan davetçileri de izler. Onlar kötüye ve haksızlığa saparlarsa dergi de sona erer. Doğrular kaybolur ve yanlışlıklar çevreyi sarar. Allah Teâlâ iplediğini Sırat-ı Müstakim’e iletir.

Dergi cisimlerini bildiğimiz şahıslara, zenginin de fakirin de alabilmesi, için ücretsiz gönderilir. İsimleri bizce bilinmeyenlerin idare adresimize isimlerini ve adreslerini içeren bir mektup göndermek yeterlidir.

El-Urvetul Vuska 
Cemaleddin AFGANİ-Muhammed ABDUH
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer